MILOSRĐE

Thomas Merton o milosrđu

Mi suviše često smatramo milosrđe kao neku vrst moralnog luksuza, kao vrlinu koju vršimo jer to hoćemo, i koja nam daje izvjesne zasluge u Božjim očima zadovoljavajući istodobno našu unutarnju potrebu da “činimo dobro”. Takvo je milosrđe djetinjasto i katkada čak posve nerealno. Pravo milosrđe je ljubav, a pod ljubavi se podrazumijeva prava briga o potrebama drugoga. Ne radi se tu o osobnom zadovoljstvu, već izričito o dužnosti. Obavezan sam po Kristovom zakonu brinuti se o potrebama svoje braće, a osobito o onoj osnovnoj njihovoj potrebi da budu voljeni.

Koliko strašnih problema koji se postavljaju u odnosima među klasama, narodima i rasama proizlazi iz tog žalosnog pomanjkanja ljubavi! I, da stvar bude teža, to se pomanjkanje opažalo i među onima koji kažu da su kršćani, i često su se ljudi pozivali na kršćanstvo da bi opravdali nepravdu i mržnju.

← “EFATA – OTVORI SE”

FOTOGOVOR →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.