KOŠLJUN PA KOMIŽA

Najstarije jaslice u Hrvatskoj

Odavno je poznato da se najstarije očuvane jaslice u Hrvatskoj nalaze u kapeli Porođenja na otočiću Košljunu. Riječ je o pet baroknih figura koje potječu iz 17. st., a prvi put se spominju 1651. g. Za Košljun je to i razumljivo, jer je kapela Porođenja sastavnim dijelom kompleksa franjevačkog samostana, a franjevačka duhovnost je uvelike doprinijela širenju i popularizaciji jaslica. Iz istog stoljeća potječe jedinstveni figuralni prikaz Kristova rođenja na oltaru Betlehema u župnoj crkvi sv. Nikole u Komiži. Prema stilskim obilježjima rad je potekao iz ruku nekog pučkog umjetnika i sastoji se od dva dijela: niše s jaslicama i prikaza grada nad nišom.

Kad je u 17. st. uz izvornu crkvu sv. Nikole dograđen sjeverni dio, podignuta su i dva nova oltara. Prema zapisima znamo da je oltar Gospe Snježne podigla obitelj skradinskog plemića Antuna Zanchija, a na njemu je slika izrađena po modelu Gospine ikone “Spasenje rimskog puka” iz bazilike sv. Marije Velike u Rimu. Riječ je o slici na slici (“pala portante”) koja u svom podnožju ima mali prizor jaslica, a do tog oltara je spomenuti oltar Betlehema.

SALUS

“Spasenje rimskog puka” – Gospina ikona iz bazilike sv. Marije Velike u Rimu. Po tom modelu izrađena je slika na oltaru Gospe Snježne u Musteru.

Po uklesanoj 1692. godini i stilskim oznakama može se reći da je oltar Betlehema drugi po starosti očuvani figuralni prikaz jaslica u Hrvatskoj, tj. treba ga vremenski smjestiti odmah nakon jaslica s Košljuna. Sastoji se od niše u kojoj su smještene figure Josipa, Marije, Djetića, vola i magarca, dvaju anđela i tri anđela svirača. Djetić u jaslama ne pripada istom majstoru; on je kvalitetniji rad iz kasnijeg razdoblja i zasigurno je najdojmljiviji “Ditić” u našoj biskupiji. Iznad niše nalazi se prikaz arhitekture grada s brojim likovima i životinjama, a prema usmenoj predaji neke su figurice nestale tijekom ili nakon Drugog svjetskog rata kad su korištene kao dječje igračke.

Budući da su figure nekoliko puta prebojane i da je zbog niza oštećenja cijelom sklopu prijetilo urušavanje, temeljita obnova je započela 1998. g. Sve je obnovljeno u restauratorskoj radionici Slavka Alača u razdoblju od 1998. do 2003. g. u vrijeme župnika Vrsalovića. Obnove je iznosila više od 200 tisuća kuna, a troškove je podmirila Župa i Ministarstvo kulture.

Već odavno je bilo preporučeno da se obnovljene figure s oltara Betlehema ne bi trebale koristiti u izradi jaslica kako bi se što bolje očuvale od nestručnog prenašanja i doticaja s vlažnom mahovinom. Stoga su ove godine nabavljene Pasquinijeve figure kako bi se ovaj biser drvorezbarstva u Hrvatskoj što bolje očuvao za buduće naraštaje.

GORNJI DIO

Anđeo nad gornjim dijelom

 

Detalj gornjeg dijela oltara Betlehema u Komiži

 

JASLICE_RIM

Relikvije jaslica u rimskoj bazilici sv. Marije Velike

← NE, HVALA, JA SAM VJERNIK

MUDRACI ZVIJEZDU GLEDAJU →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.