FOTOGOVOR

VIDIM LI ONO ŠTO GLEDAM?

“Danas naš izazov nije više toliko ateizam koliko potreba i izazov da na prikladan način odgovorimo na žeđ za Bogom mnogih ljudi, kako je ne bi pokušali ugasiti nekim rješenjima koja donose otuđenje ili bestjelesnim Isusom Kristom, koji od nas ne traži ništa u vezi s drugima. Ako te osobe u Crkvi ne nađu duhovnost koja može ponuditi ozdravljenje i oslobođenje, ispuniti ih životom i mirom, a istodobno ih pozvati na solidarno zajedništvo i misijsku plodnost, na kraju će biti izigrani ponudama koje niti ne čine život u punini ljudskim niti daju slavu Bogu.”

Radost evanđelja, br. 89.

← TRAJNA FORMACIJA KRŠĆANA

SLUGE RIJEČI U SLUŽBI ŽIVOTA →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.