KVARANTORE: JUČER, DANAS, SUTRA

Vrbovačko zvono sv. Križa iz Kupareova romana Baraban.

Zvono ‘svetog Križa’ odmjerenim i izbrojenim udarcima
najavljivaše vjernicima novi sat klečanja.
Na njegov zvuk ljudi se pobožno prekrižiše,
prekinuše za čas posao i izmoliše starinsku molitvu:
‘Blagoslovljen svaki hip i sat prisveti oltarski sakramenat!’
‘Kvarantore’ su. Svetčana tišina i sabranost prožima varoš.
Zamukla je pjesma i svaka bučna rieč. I gostionice su zatvorene.
Iz svake se kuće sprema netko, da tog dana obavi ‘uru’ pred izloženim Svetotajstvom.

Rajmund KUPAREO, Baraban

 

 

 

 

Što su kvarantore i odakle potječu

U tradicijskom životu vjere u župama jadranske Hrvatske 40-satno klanjanje (Kvarantore, od talijanskih riječi quaranata ore, tj. četrdeset sati; lat. Oratio quadraginta horarum) označava pobožnost javnog štovanja Presvetog Oltarskog Sakramenta, i to najčešće u danima od Cvjetnice do Velike srijede.

U svom izvornom obliku kvarantore su danas očuvane samo u manjem broju župa koje su ih, primjerice, imale između dva svjetska rata, iako ih, što se razumije, nalazimo samo na hrvatskom prostoru nekadašnje mletačke uprave i Dubrovačke Republike.  Dakle, riječ je o pobožnosti koja je nastala pod utjecajem katoličkih strujanja u mediteranskom prostoru, pa je pod utjecajem omiljenih pobožnosti koje su se njegovale u okrilju talijanskih bratovština, kao i zbog crkvenih i državnih uredbi, udomaćena i kod nas, primivši naša pučka i gradska obilježja. Kad je riječ o počecima ove pobožnosti, onda treba reći da se u literaturi najčešće navodi da su počeci klasičnoga oblika 40-satnog klanjanja nastali u Milanu između 1527. i 1537. godine. Na prostoru Mletačke Republike – a ona je glede nastanka ove pobožnosti kod nas veoma važna – prvi put se uvode u Udinama 1564., dok ih u Veneciji prvi put obavljaju isusovci 1584. g. Iste je godinu u Veneciji osnovana i bratovština 40-satnog klanjanja (emeronitti) koja je u danima pred Pepelnicu, tj. na vrhuncu karnevala, 40-satnim klanjanjem davala zadovoljštinu za grijehe počinjene u vrijeme karnevala. Iz istih su pobuda prvi put održane u Padovi 1600. g. Međutim, korijeni ove pobožnosti mnogo su stariji i nisu vezani uz Milano. Naslanjaju se na simboliku četrdesetsatnog počinka Kristova tijela u grobu, o čemu je već sv. Augustin govorio u djelu De Trinitate, pa su se uz taj simboličan broj javljale različite molitvene pobožnosti u srednjovjekovnom razdoblju.

Zadar kao jedno od izvorišta štovanja Svetotajstva

Za hrvatsku nacionalnu i vjersku baštinu prigoda je istaknuti jednu nedovoljno naglašenu činjenicu u kontekstu hrvatske pasionske baštine. Naime, i u suvremenoj se talijanskoj literaturi često ističe da je Zadar mjesto najstarijeg spomena četrdesetsatnog klanjanja. Prema zapisima ova pobožnost postoji u Zadru prije 1214. g., a obavljala se kroz tri posljednja dana Velikog tjedna u crkvi sv. Silvestra, iako u svojevrsnom obliku bdijenja. Ujedno se Zadar spominje kao mjesto prvog obavljanja ove pobožnosti izvan Velikog tjedna, točnije u vrijeme izbijanja kuge 1304. g. U prvom svesku djela Zara cristiana, Bianchi navodi predaju da je papa Aleksandar III. 1177. g. – pri svom četverodnevnom pohodu Zadru na putu iz gradića Vieste za Veneciju, a pritom je bio i na Visu – obdario flagelantsku bratovštinu crkve sv. Silvestra oprostima vezanim za obavljanje četrdesetsatnog klanjanja, iako se, što je i razumljivo za to vrijeme, navodi da se Svetotajstvo ne izlaže izvan svetohraništa, nego se klanjanje obavlja pred svetohraništem koje je u obliku groba. Međutim, takav oblik može se samo uvjetno nazvati izvorom onoga što će se pod pojmom 40-satnog klanjanja razviti u 16., a nadasve u 17. i 18. stoljeću. Inače, povijest bilježi da je u 17. st., uz 4. korizmenu nedjelju, postojalo 40-satno klanjanje u Zagrebu.

Venecijanski običaj i crkvene uredbe

Mletačka je vlast tijekom 17. st. donijela nekoliko odredbi o ovoj pobožnosti koja je postala veoma omiljena u vrijeme ratnih opasnosti, nedaća i pošasti, uvijek se vodeći riječima psalma: Ako Gospodin grada ne čuva, uzalud stražar bdi. Tako je poznato da je 1706. mletačka vlast odredila da se u svim venecijanskim crkvama održava 40-satno klanjanje. Ima autora koji smatraju da je venecijanska praksa uvelike utjecala na daljnji razvoj te pobožnosti, međutim tomu su doprinijele i odredbe papâ poput enciklike Graves et diuturnae iz 1592. g. i Aeternus rerum Conditor iz 1623. Novi zamah ovoj pobožnosti, kao i oblik kojeg do danas ponegdje nalazimo, dobila je spomenuta pobožnost 1731. kad je papa Klement XII. izdao najpoznatiju i najutjecajniju uredbu – Instructio Clementina. Iako je donesena za Rim, njezine su odredbe dalekosežno utjecale na opću Crkvu i imale upliva na kvarantore i u najudaljenijim dijelovima svijeta.

Najpoznatiji sveci 40-satnog klanjanja su sv. Karlo Boromejski i sv. Filip Neri koji ih je održavao svake prve nedjelje u mjesecu, a gorljivi podupiratelji su bili isusovci i kapucini. Sve u svemu, zlatno doba 40-satnog klanjanja je 17. i 18. st. Tada je ta pobožnost u Veneciji imala svoj vrhunac, a do 1808. spominje se održavanje noćnih kvarantora u Veneciji. Posvuda je ukrašavanje oltara na kojem se postavljao tron za izlaganje Svetotajstva bilo veoma raskošno, s velikim brojem svijeća, što je bilo u skladu s onodobnim naglaskom na kontrastu svjetla i tame, pa i kao prostor oduška barokne umjetnosti i nastojanja da se doprinese katoličkoj obnovi u vrijeme poslije Tridenta. Tako je u baroku nastala upečatljiva i za mnoge do danas neprežaljena scenografija koja je, što je i razumljivo, s prostora današnje Italije proširena diljem svijeta, pa tako i u biskupije jadranske Hrvatske. Iz današnjeg gledišta može se reći da se ova pobožnost smatrala godišnjom duhovnom obnovom pojedinih župa.

Pobožnost jadranske Hrvatske
Na-poklon-vjernicima

KORČULA: Kvarantore u exkatedrali sv. Marka.

VELA LUKA: Procesija u sklopu zajedničke ure kvarantora

Koliko mi je poznato jedino su se u šibenskoj katedrali kvarantore tradicijski održavale u danima prije Cvjetnice, kao u određenom obliku i danas, dok su na Cvjetnicu počimale u Gospe van Grada, što se zadržalo do danas. U Šibenskoj biskupiji su ih imale veće župe, primjerice, Skradin, Tisno, Betina, a u Primoštenu ih je uveo don Josip Arnerić, župnik rodom iz Postira. Prema mišljenju povjesničara don Slavka Kovačića riječ o višestoljetnoj ustanovi u većim mjestima Splitsko-makarske nadbiskupije, pa se i danas, osim u splitskoj katedrali te trogirskoj i makarskoj ex katedrali, obavljaju u većim mjestima poput Sinja, Metkovića, Baške Vode. Na Korčuli su ih imale sve župe, dok su danas očuvane u Korčuli, Blatu i Veloj Luci. Mišljenje je don Bože Baničevića da su u Korčuli uvedene najkasnije početkom 18. st. ovisno o nagnućima pojedinih biskupa. Kad je riječ o otocima Hvaru, Braču i Visu, za sada poznata vrela bilježe kvarantore u hvarskoj katedrali 1754. g., a nedvojbeno su uvedene mnogo ranije. Po svemu sudeći u Starom Gradu su uvedene u 18. st., a za Vrbosku točno znamo da su uvedene 1868. g. u vrijeme biskupa Dubokovića. Za razliku od ostalih župa, jedino se u Vrbanju do danas održavaju uz svetkovinu Duhova, odnosno uz naslov župne crkve, što je zabilježeno već početkom 19. st. Danas se kvarantore održavaju u dubrovačkoj katedrali, krčkoj katedrali, Orebiću, Drnišu, iako rijetko u klasičnom obliku.

HVAR: Kvarantore u Katedrali dok se oltar ukrašavao u baroknom stilu s velikim tronom i mnoštvom svijeća.

HVAR: Propovijed (fervorin) na Veliki petak u Katedrali

Klasični raspored 40-satnog klanjanja pred Svetotajstvom odvijao se gotovo posvuda na jednak način. Prva odstupanja nastaju u drugoj polovici 20. st., što se podudara s protuvjerskim težnjama, zabranom pojedinih procesija, opadanjem interesa za stoljetne vjerske običaje, iseljavanjem i naglim smanjivanjem broja stanovnika u našim župama. Raspored 40-satnog klanjanja u hvarskoj katedrali očito je bio model za sve naše župe, jer nije bilo izrazito većih odstupanja između Hvara i ostalih mjesta u biskupiji. Poslije prijepodnevne svečane mise na Cvjetnicu, uslijedilo bi otvaranje kvarantora, i to procesijom sa Svetotajstvom, a prva ura klanjanja bi započela točno u podne. Navečer u 19 sati bila bi zajednička ura (Hora Communis) kojom bi se zaključilo klanjanje toga dana. Dakle nije bilo neprekinuto, tj. preko noći. Na Veliki ponedjeljak i Veliki utorak u 6 sati bilo bi izlaganje Svetotajstva, a navečer u 19 sati zajednička ura. Na Veliku srijedu bi izlaganje započelo u 5 ili 6 sati, a onda bi se sveukupno klanjanje zaključilo svečanom misom i procesijom kako bi se Svetotajstvo pohranilo oko podne.

HVAR: Sadašnje kvarantore u Katedrali. Svetotajstvo je izloženo na oltaru prema puku.

Tijekom tih dana najvažniji dio klanjanja bila je zajednička ura u večernjim satima na kojoj bi osim tradicijskih pjesama i napjeva bila i prigodna, odnosno tematska propovijed. Propovijedi su se redovito održavale s propovjedaonice, a u prošlosti su privlačile veliki broj vjernika, posebno muškaraca. Dnevni i tjedni tisak s kraja 19. i početka 20. st. često bilježi pohvale na račun pojedinih propovjednika. Usmena kazivanja pamte slučajeve da se ponegdje slalo djecu da zauzmu mjesto u crkvi da bi odrasli imali osigurano mjesto za sjedenje. Inače, praksa korizmenih propovijedi u Hvarskoj biskupiji može se pratiti od 16. st. Naime, u većini naših župa tijekom korizme bi u župi bio posebni propovjednik, najčešće franjevac, dominikanac ili isusovac, koji je držao propovijedi u korizmi, nekoć gotovo svaku večer, pa kasnije tri dana u tjednu, ali je još i poslije Drugog svjetskog rata u većim župama u vrijeme muke, tj. od u tjednu prije Cvjetnice, svakoga dana bila propovijed. Zbog smanjivanja broja stanovnika, kao i zbog slabog interesa vjernika za tradicijske pobožnosti, u Velikom tjednu na Visu više ne dolazi posebni propovjednik (predikatur, predikavac, frotar), no i na Braču i Hvaru župnici muku muče kako bi našli svećenika koji bi u Velikom tjednu propovijedao i ispovijedao, što će u budućnosti postati nemoguća misija. Dakako, dođe li netko čije se propovijedi dosadne ili za domaći ukus promašene, onda nisu rijetki komentari na račun propovijedi i propovjednika, kao i onoga tko ga je doveo, što odgovara tipičnim crtama mediteranskog duha. Danas, koliko mi je poznato, na zajedničku uru klanjanja dolazi sve manji broj mlađih ljudi, a prevladavaju župljani srednje i starije životne dobi, posebno ljubitelji tradicijskih napjeva, pa se može reći kako je teško misliti da će ova pobožnost u budućnosti opstati, što je vidljivo iz drugih primjera.

KRK: Otvaranje kvarantora u krčkoj katedrali na Cvjetnicu.

BLATO: Otvaranje kvarantora na Cvjetnicu

Danas je u nekim župama Hvarske biskupije klasični raspored izmijenjen, odnosno broj sati skraćen i ukrašavanje oltara pojednostavljeno, a u hvarskoj katedrali više nema ništa od starog načina ukrašavanja glavnog oltara. Kad se sve zbroji, može se reći da je učuvanje ove pobožnosti vezano uz više čimbenika. Tako se u više-manje klasičnom rasporedu 40-satno klanjanje održava u Komiži, Visu, Hvaru, Starom Gradu, Jelsi, Supetru, Postirima, Pučišćima, Bolu i Nerežišćima, a u izrazito skraćenom obliku u Vrboskoj i Milni, dok se u manjim mjestima obavlja klanjanje samo na Cvjetnicu, kako je bilo i u prošlosti. Koliko su kvaranotore bile važne govori podatak iz Staroga Grada da je početkom 20. st. zbor trebao svake godine naučiti novu skladbu pokorničkog psalma Smiluj se meni, Bože i novu skladbu Divnoj dakle te običaj da se, primjerice, s magarcem ne prolazi pored crkve dok je izloženo Svetotajstvo.

U gradu Hvaru su kvarantore poznate po 6. psalmu Domine ne in furore tuoGospodine, nemoj me karati u gnjevu svome kojeg je početkom 19. st., prožet duhom talijanske operne glazbe, uglazbio Josip Raffaelli, Hvaranin i kanonik. Hvarani tu omiljenu skladbu zovu Erubeska po najupečatljivijem retku.

Foto: Paulo Bunčuga

JELSA: Bratimi Presvetog Sakramenta u procesiji iz crkve sv. Ivana prema župnoj crkvi u popodnevnim satima Cvjetnice, Velikog ponedjeljka i Velikog utorka.

JELSA: Bratimska ura u župnoj crkvi Uznesenja Marijina.

Budući da je u svim našim župama postojala bratovština Presvetog Sakramenta, bratimi su imali zaduženje obaviti uru klanjanja pojedinačno, kao i obaviti zajednički pohod, što se još danas obavlja u Jelsi i Hvaru. Statuti hvarskih bratovština imali su u svojim pravilima obvezu da bratimi u tunikama sudjeluju u procesiji otvaranja i zatvaranja kvarantora te da redovito po dvojica obavljaju uru pred Svetotajstvom. U Jelsi i danas bratovština Presvetog Sakramenta obavlja kroz tri dana bratimsku uru. Okupljaju se u crkvi sv. Ivana te pjevajući Smiluj se meni, Bože u procesiji dolaze na uru klanjanja u župnu crkvu Uznesenja Marijina gdje otpjevaju staru pjesmu Smil se na me tužna smili. U Hvaru na Cvjetnicu svoju uru zasebno obavlja bratovština sv. Nikole i bratovština sv. Križa, a jedni i drugi u određeno doba dana izmjenjuju se pojedinačno na klanjanju.

U Vrboskoj je ostao naziv bratimska ura za zajedničku popodnevnu pobožnost na kojoj se pjeva Ja se kajem, Uzdasi Isusu te molitva na čast Isusovih rana, a do zabrane procesija je postojala bratimska ura s procesijom iz jedne u drugu crkvu. U Starom Gradu do danas u popodnevnim satima postoji dominikanska ura koju animiraju dominikanci, a 50-ih godina su iščezle tri male procesije kojima se iz triju crkava dolazilo obaviti na Cvjetnicu pohod Svetotajstvu u župnu crkvu, što je bio ostatak nekadašnjih pohoda bratovština. U Starom Gradu i Vrboskoj se na zajedničkoj uri pjeva Prosti moj, Bože, Klanjamo ti se, Kriste, Smiluj se meni, Bože te ono što je posvuda uobičajeno za euharistijski blagoslov. U Vrboskoj su Divnoj dakle i Klanjamo ti se, Kriste, iako skladbe Josipa Raffaellija, poprimile pučko glazbeno oblikovanje. U Jelsi se na zajedničkoj uri, osim psalma Smiluj se meni, Bože, pjeva Prijatelji moji i bližnici moji, te Budi hvaljeno po sve vrime.

Komiške kvarantore

KOMIŽA: Zajednička ura na Cvjetnicu, Veliki ponedjeljak i Veliki utorak.

U Komiži se kvarantore odvijaju u župnoj crkvi sv. Nikole koju s cijelim sklopom Komižani nazivaju Muster. Nije poznato kad su uvedene, ali vjerojatno u 18. st. Važno je reći da se u Komiži i danas ukrašavanje oltara odvija bez novijih izmjena, te je u našoj biskupiji Komiža jedino mjesto gdje je gotovo potpuno održan klasični način ukrašavanja oltara za kvarantore.
U dogovoreni dan u tjednu prije Cvjetnice skupina muškaraca i žena postavlja po uobičajenom rasporedu ukrase na glavnom oltaru. Uz crvenu robu, što je tipično obilježje baroknog ukrašavanja, kojom se prekrivaju zidovi svetišta, luk nad ulazom u svetište, drvena konstrukcija za svijećnjake i dijelovi oltara, stavlja se veliki broj svijećnjaka, tron (komiški: spozidur), anđeli i kruna te tijekom zajedničke ure klanjanja gori više od 120 voštanica u prostoru ispunjenom brojnim cvijećem, dok ih je prije bilo više od 150. Kad se sve postavi, slijedi u staroj samostanskoj kuhinji ručak za one koji su pripremili crkvu za kvarantore, a jednako i kad se rasprema oltar na Veliku srijedu. Kao i na Hvaru, tako i u Komiži za cvijeće i svijeće župljani daju svoj novčani doprinos.

Zanimljivo je da se u Komiži pod pojmom kvarantore označava sve što tvori ukrašen prostor za izlaganje Svetotajstva. Uz to, jedina je u pravom smislu riječi posebnost metalna naprava sa šest svijeća kojom se polagano diže i spušta pokaznica sa Svetotajstvom te tako postavlja na tron, što daje teatralni prizvuk slavlju i širi glas o posebnosti komiških kvarantora. Usmena predaja, a ona je veoma oskudna, govori da je takav model ukrašavanja prenio iz Venecije neki komiški kapetan s nadimkom Zonkotov, dok druga spominje da je to bio Sibe Mardešić-Centin. I u Visu i u Komiži tijekom zajedničke ure klanjanja zbor u arhaičnom prijevodu pjeva Smiluj mi se, Bože, iako se u Visu za taj psalam upotrebljava latinski naziv Miserere po prvoj latinskoj riječi tog psalma.

VIS: Kvarantore u župnoj crkvi Uznesenja Marijina.

 

Tijekom dana uvijek je u molitvi pred Svetotajstvom pokoji vjernik, uglavnom dolaze žene, no na večernjoj zajedničkoj uri rijetko se nađe netko od djece i mladih, a broj nazočnih na zajedničkoj uri rijetko prelazi stotinu. Kao i drugdje, tako se i u Komiži znakom zvona najavljuje svršetak i ujedno početak svake ure klanjanja. Inače, kad je riječ o broju vjernika, Župa Komiža je početkom 20. st. po broju župljana bila najveća župa Hvarske biskupije, prelazeći više od pet i pol tisuća vjernika, uključujući i dvadesetak stanovnika u svjetioniku na Palagruži.

Ima li spasa za kvarantore?

Za one koji misle da je u prošlosti sve bilo bolje, da se nikada ništa nije mijenjalo, potonji ulomak iz jednog dopisa objavljenog u zadarskom listu Katolička Dalmacija govori više od mnogih uvjeravanja. Tekst nije napisan jučer, nego 1882. g. Poznavateljima hvarskog konteksta ovo će biti pravi biser.

… napredujemo u svem, samo imamo rdjave početke u pjevanju, a osobito u crkvenom, što se najbolje dade opazit velike sedmice kad je crkva puna bogoljubnika došavših da se Bogu mole; svak pjeva na svoj način.  Ali Bogu hvala malo po malo i u tom ćemo napried. Već smo počeli: sada je da nastavljamo. Ove godine naime Velike sedmice nauživali smo se milozvučnog glasa našega vriednog pomoćnika gospodina Don Petra Perića [kapelan u Jelsi do premještaja na Vis., op. I. H.], koji poznajući pjevanje, ima uztrpljivost s mladeži poučavajuć i nju da uzmogne hvaliti Gospodina pristojnim pjevanjem, kako svi ostali narodi izobraženi. Ne valja svedj povraćat se na onu: kako naši stari, tako ćemo i mi; jer, da bismo živili po staru, tad Jelsani nebi dopirali tek do Spljeta i Cimigalje.

Drugo, oni koji misle da je Drugi vatikanski koncil (1962. – 1965.) pomeo ono najbolje što smo imali, bit će korisno pročitati što je izjavio starogradski župnik-dekan don Dinko Bučić kad je, zbog liturgijske obnove obreda Velikog tjedna u vrijeme pretkoncilskog pape Pija XII., a to je bilo 50-ih godina 20. st., u ožujku 1958. g. odgovorio Ordinarijatu na pritužbe koje su stigle zbog ukidanje tradicijskih obreda.

Tri popodnevne procesije na Cvjetnicu: iz sv. Roka, iz sv. Petra, iz sv. Nikole bile su na porugu, još bolje na sablazan. Ovim procesijama nije prisustvovao ni jedna odrasli muškarac, nego djeca i oko 50 ženskih. U procesiji iz crkve sv. Nikole, koju vodi vlč. Zuviteo, bilo bi 8 – 12 pjevača, ali uz uvjet, da u crkvi bude demežana sa 10-12 lit. vina. Procesije (pohodi grobova), koje su počimale u Zdravo Marijo i trajale više od sata, imale su svrhu, da na Veli Četvrtak okupe narod na propovijed o Muci, a Veli Petak za Teoforičnu procesiju. Medjutim danas, kada se po Novom Obredu funkcije obavljaju uvečer, iste bi se obavile radi svih procesija dosta kasno. A celebrans bio bi zamoren.

12525512_10206569352610400_7234093008199091350_o

PAPA FRANJO: Oni [običaji] mogu biti lijepi, ali danas više ne služe kao sredstvo za prenošenje evanđelja (EG, 43).

Sličnih primjera ima još i mogu nam pomoći u boljem sagledavanju odnosa između prošlosti i sadašnjosti. Dakle, ako se pitamo ima li u budućnosti spasa za kvarantore, znajući da smo zahvaćeni sve većom nezainteresiranošću mlađih naraštaja za tradicijske oblike pobožnosti, onda će to ovisiti o pitanju hoćemo li se truditi oko prikladnih načina u povezivanju te pobožnosti s novom evangelizacijom, kako bi nam pomogla u dubljem razvijanju osjećaja za euharistijski način života. Mislim da od kvarantora ne treba dizati ruke. Nije riječ o pukom zauzimanju oko jednog mjesnog običaja, ma koliko je to za mnoge samo lijep običaj i sentimentalna oaza, nego nam valja, na tragu naslijeđa, shvatiti i prihvatiti kako nam taj drevni način štovanja Kristove sakramentalne prisutnosti može pomoći u razvijanju molitvene dubine. Poticati kvarantore u ime puke tradicije ili kao dio tradicionalističke pomame za prošlošću, što se može nazvati svojevrsnom talibanizacijom Crkve, ne vodi dobrome cilju. Pred Presvetim, neovisno o broju svijeća, napjeva, cvijeća i ornata, daje nam se u tišini Božji pogled kao dar za preispitivanje i uviđanje svojih životnih putova, odluka i zastranjenja. To će dakako ovisiti o tome hoćemo li uspjeti shvatiti i prihvatiti da se ovo pitanje ne tiče samo svećenika, nego cijele zajednice vjernika. Kvarantore, odnosno klanjanje pred Presvetim, ne smije nas voditi obnovi scenografije s crno-bijelih fotografija ili nostalgičnim neurozama, a takvih pojava i zahtjeva ima, pa i u ime obogaćivanja turističke ponude, nego nas mogu voditi obnovi srca u duhu Kristova evanđelja i, dakako, polazeći od silnica koje nam je ostavio Drugi vatikanski koncil.

← MISTIČNA NOĆ

PRVOKLASNA RIBA I BOSE NOGE →

2 komentara

 1. Don Ivica Huljev

  Već znaš da ti ne mogu u dvije riječi odgovoriti. Oboružaj se strpljenjem.

  Nije mala stvar porast članova dviju bratovština u Hvar. U tomu valja prepoznati poruku. Nešto se time hoće reći. Da bi se to moglo i razumjeti, treba – slikovito rečeno – razumjeti riječi i gramatiku tog jezika. Komu broj članova dovoljno govori pa iz pukog broja zaključuje da je time sve u redu, bit će mu teško motriti to pitanje iz nekog drugog kuta. Prvo, ne mislim da se porast broja bratima može zanemarivati ili olako vrednovati, nego su očito posrijedi motivi koji nešto poručuju. Što? To tek treba temeljito propitati, iako mnogi od takvog pristupa dobiju “osip” ili problemom proglase onoga koji postavlja pitanja. Jedno je sigurno, ako je neka bratovština vjerna svojoj tradiciji, to je dobro. U tomu ne vidim ništa loše. Ipak – a tu se krije žalac – je li doista vjerna, čuva li svoj identitet, to se ne vidi po broju bratima koji sudjeluju u nekom tradicijskom obredu, ma koliko se mi bez pojedinih obreda ne mogli zamisliti ili se njima ponosimo, nego se vjernost pojedine bratovštine svojoj tradiciji prepoznaje po tome kako se vjernost odražava na stvarni život ljudi u jednoj sredini.
  Krenemo li s tog gledišta, priča može poprimiti drugačiji izgled. Primjerice, štovati Kristov križ ili Presveti Sakramenat nedvojbeno je pohvalno, ali ako ja koji ga štujem nemam potrebu živjeti poruku Kristova križa u današnjim uvjetima jedne sredine, zauzimajući se, primjerice, oko uklanjanja ili ublažavanja bilo kojeg oblika patnje, stradanja, siromaštva, beznađa, društvenih i osobnih laži, odnosno svega onoga što je Krist prihvaćanjem svoga križa prokazao kao laž, onda je to moje članstvo možda još samo ugodna religija, ali ne i kršćanstvo.
  Pozdrav!

 2. Prosper Zaninovic

  Vrlo zanimljiv tekst.
  Što se tiče grada Hvara treba se posebno istaknuti prisutnost dviju bratovština. Da nije njih čini mi se da bi možda Hvar prvi izgubio mnoge običaje u Velikom tjednu, a i ostalo. Iako grad Hvar živi dva života (sezonski – ljetni i vansezonski – zimi) zanimljiv je podatak da brojnost članova hvarskih bratovština ne pada, nego naprotiv sve je veći i veći. Mnoge zaboravljene običaje vratile su u život baš bratovštine. Koliko u svemu ovome ima folklora, a koliko onog što bi trebalo biti može se razgovarati. Za sada Hvar je zaštićen od ukidanja, propadanja i sl. lijepih i brojnih običaja Velikog tjedna.
  I kako bi rekao jedan bivši kapelan (župni vikar): Hvarani jedva čekaju Velu šetemonu,a onda dobro napune baterije za sezonu.

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.