LICEMJERJE – LICE PO MJERI KORISTI

Živimo u komunikacijskom dobu u kojem se Božje ime manje prešućuje a više »koristi«, psihologizirano se o njemu brblja ili konkurentski instrumentalizira (u shemi mi-oni, prijatelj-neprijatelj). Živimo u vremenu u kojem se politika, ekonomija i kultura (osobito umjetnost) sakraliziraju, u vremenu ne malog broja antiintelektualaca među intelektualcima, preziratelja duha među duhovnicima, ne maloga broja antiteologa među teolozima, u vremenu sumnjičavosti i nepovjerenja prema čovjeku i njegovu svijetu, čini se da je nužna nova humanizacija i religije i svećenika i jedinoga našega svijeta.

Iz: Ivan ŠARČEVIĆ, Svećenik: u svijetu kod kuće bez kuće, Bogoslovska smotra, 3/2010., str. 869-893.

  • Preporučam pogledati nedavni razgovor s dr. fra Ivanom Šarčevićem. Dakako, bez žurbe i s pozornošću koja priliči temama koje nadilaze dnevne pličine.

← SINOVI USKRSNUĆA

MOTRENJE PROPADLJIVOGA →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.