OBRAĆENJE “OD” I OBRAĆENJE “ZA”

Korizma je znak, poziv i dar, mogućnost koja nema ni početka ni kraja. Mogućnost koja hoće da se dogodi Bog u nama i po nama Bog za druge. Korizma je, istina, povlašteno vrijeme liturgijske godine koje tu mogućnost naziva obraćenje. Kad je riječ o tome, onda je jasno da obraćenje nije puki psihološki rad na sebi koji se rađa iz želje da nam bude bolje, da prepoznamo sve što s nama nije u redu i onda “pobožnim” djelima zadobijemo Božju naklonost.

Korizma je vrijeme koje ponajprije hoće naše usmjerenje na Boga, zagledanost u prijeđeni put Božjega sina, da zagledani u Božje sućutno lice dublje zađemo na put Isusa Krista, a time se, sasvim razumljivo, nameću posljedice na praksu našega života. Na tom tragu vrijedi čuti riječi fra Ante Vučkovića koje nam mogu pomoći u prepoznavanju brojnih izazova korizmenog vremena i u pročišćenju korizmenih zalaganja koja bi mogla promašiti smisao odnosa s Bogom.

← HVARSKA CRKVA: POGLED S OTOKA VISA

KAMO I KAKO NAS DUH VODI →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.