PUTEM NJEGOVA PRIMJERA

I. POSTAJA
Biti suđen ili suditi?
II. POSTAJA
Prihvatiti križ ili ga odbaciti?
III. POSTAJA
Ustati ili ostati ležati?
IV. POSTAJA
Razgovarati srcem ili samo riječima?
V. POSTAJA
Pomoći nositi križ ili otežavati?
VI. POSTAJA
Krvave suze brisati ili izazivati?
VII. POSTAJA
Put nastaviti ili se vratiti?
VIII. POSTAJA
Tješiti ili biti tješen?
IX. POSTAJA
Ići do kraja ili proigrati?
X. POSTAJA
Biti svučen ili svlačiti?
XI. POSTAJA
Biti pribijen na križ ili pribijati?
XII. POSTAJA
Iz ljubavi umrijeti ili prividno živjeti?
XIII. POSTAJA
Ostati u boli ili u majčinoj ljubavi?
XIV. POSTAJA
Biti pokopan ili pokapati druge?

Izvor nepoznat

← VIŠAK SVEĆENIKA I NOVCA

“MJESEC DANA PJEŠKE” →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.