“BARABAN”

U mjestu Sessa Aurunca u Italiji na Veliku srijedu nadbratovština sv. Križa njeguje “Mattutinum Tenebrarum”, odnosno “Baraban”, ako ćemo upotrijebiti uvriježeni naziv s prostora jadranske Hrvatske, i to onako kako je bilo prije liturgijske obnove. Za poznavatelje pasionske baštine i glazbenih oblika prenosim snimku radi upoznavanja s drugim tipom napjeva Jeremijina plača koji se razlikuje od napjeva prisutnih na prostoru srednje Dalmacije i da bi se mogla vidjeti njegova pomalo teatralna izvedba kako se to običavalo u južnoj Italiji.

Incipit lamentatio Ieremiae prophetae

ALEPH. Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi vidua domina gentium; princeps provinciarum facta est sub tributo.

BETH. Plorans ploravit in nocte, et lacrimæ ejus in maxillis ejus: non est qui consoletur eam, ex omnibus caris ejus; omnes amici ejus spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.

GHIMEL. Migravit Judas propter afflictionem, et multitudinem servitutis; habitavit inter gentes, nec invenit requiem: omnes persecutores ejus apprehenderunt eam inter angustias.

DALETH. Viæ Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem: omnes portæ ejus destructæ, sacerdotes ejus gementes; virgines ejus squalidæ, et ipsa oppressa amaritudine.

HE. Facti sunt hostes ejus in capite; inimici ejus locupletati sunt: quia Dominus locutus est super eam propter multitudinem iniquitatum ejus. Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem ante faciem tribulantis.

Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum


Počinje Plač Jeremije proroka

ALEF. Kako sjedi osamljen grad pun puka: postade kao udovica Gospodar naroda: glava zemalja potpade pod danak.

BET. Gorko plače noću i suze teku niz obraze njegove; nema ko da ga utješi od svih milih njegovih: svi ga prijatelji njegovi preziru, i postaše mu neprijatelji.

GIMEL. Iseli se Juda od nevolje i ljutoga ropstva: prebiva među narodima i ne nalazi mira: svi progonitelji njegovi spopadoše ga u tjeskobi.

DALET. Putovi Sionski tuguju, jer nema tko da dođe na svečanost; sva su vrata njegova razrušena, svećenici njegovi uzdišu, djevojke su njegove porušene, a on sam pritisnut gorčinom.

HE. Dušmani postaše glavari njegovi, neprijatelji se njegovi obogatiše, jer je Gospod progovorio za mnoštvo bezakonja njegova; djeca njegova povedena su u ropstvo pred licem mučitelja.

Jeruzolime, Jeruzolime obrati se Gospodu Bogu svojemu.

← NOĆ KOJA PAMTI ZABRANE

JUDA: OD APOSTOLA DO IZDAJNIKA →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.