Tražiti, naći i slijediti

Riječ uz evanđelje 17. nedjelje kroz godinu, 30. srpnja 2017.

NEDJELJNO EVANĐELJE

Mt 13, 44-52

»Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.
Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«
Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

***

Pred nama su tri kratke i jezgrovite Isusove prispodobe: blago skriveno na njivi, trgovac koji traga za lijepim biserjem i mreža koja zahvaća raznovrsne ribe. Riječ je o malim prispodobama koje otvaraju silno bogatstvo Isusova navještaja – kraljevstvo nebesko. U malo riječi govore nam kamo vodi hod za Isusom i što se od nas očekuje ukoliko se odvažno stavimo na Isusov put. Ni jedna od tih priča ne može stajati pored ili mimo Isusa. Njihovo je pokriće u Isusu. Sve što je u njima navješteno, na što smo po njima pozvani, to se dade kušati u Isusu. Bez Isusova ponašanja prema ljudima, njegova odnosa s Ocem, prispodobe ne bi mogle imati svoj oslonac. I kao što su onodobni susreti s Isusom imali odlučujuće značenje za razumijevanje Isusova poslanja, tako nam se u prispodobama otvara izazov obraćenja i usmjeravanja na Boga kao beskompromisni temelj življenja. Tko se dade prispodobama pokrenuti, prepoznat će da se s njima mijenja pogled na život, da dolazi do preusmjeravanja životnih interesa, da se ljudske vrijednosti žive u drugačijem svjetlu.

S tim u vezi važno je reći da svakom čovjeku prethodi skriveni biser – Krist Gospodin. Nismo mi proizvođači bisera. Nisu naša umovanja ili napori ono što na njivu svijeta donosi biser Evanđelja. Na nama je mogućnost pronalaska bisera koji ukazuje na Božju skrb za ljude, na pozitivan odnos prema stvarnosti koja nas okružuje i u kojoj nisu prave vrijednosti na površini. Skriveni biser – odnos s Bogom i nasljedovanje Krista – daje da se sve druge vrijednosti mjere polazeći od njega. Kad je srce preplavljeno Bogom, onda se mijenjaju životni naglasci. To pak nije lako. Posebno nije lako danas kad smo zapleteni traganjem za materijalnim biserjem i probitkom, kad je u krizi vertikalna identifikacija s Bogom i kad se ljuljaju sigurnosti s kojima smo još do jučer odrastali. No potrebno je poput čovjeka iz Isusove prispodobe dublje tragati. Biser nije na površini, nego dublje. Velika je to opomena današnjim kršćanima, pa i Crkvi u cjelini. U vremenu plitke i površne religioznosti opasno je prepustiti se zatočeništvu horizontalnih interesa.

A gdje ćemo pronaći ono o čemu govore tri Isusove prispodobe? Gdje je moguće poput skrivenog blago otkrivati kraljevstvo Božje? Slijedeći tekst možemo s pravom reći: na njivi, tj. u svakodnevnom životu, u mojoj i tvojoj stvarnosti. No, ne smije se zaboraviti da stvarnost nije isto što i kraljevstvo Božje, ali se kraljevstvo Božje ne događa mimo stvarnosti i protiv stvarnosti. Štoviše, čovjek vjere prepoznaje i u surovoj svakodnevici, posred muka i razapetosti, briga i lomova, posrnuća i izdaja, vlastitih i tuđih grijeha, prisutnost Božjega Duha i njegove spasonosne poticaje prema dobru. Nazočnost Kraljevstva ponajprije se prepoznaje ondje gdje se ljudi pokreću snagom Duha i gdje se ne prepuštaju pogubnoj idolatriji šutnje i slijeganja ramena, gdje dopuštaju da uz njih drugi i drugačiji rastu, gdje se iz vjere u Boga njeguje život i drugima dariva, gdje se ne obožava izvanjske religijske navike, nego se srcem prianja uz Boga i u svakodnevici tiho i bez probitačnih reklama nastoji podmetnuti leđa oko dobra svih ljudi.

Sve to povlači sa sobom zaključak da nas Isusove prispodobe pozivaju na hrabro i beskompromisno prihvaćanje Isusa. Stoga se iz slušanja Isusove riječi rađa životna strast za suobličenjem Isusu. Teškoće vremena nisu izgovor, kao ni nemar novih naraštaja. Ne može se izgovor graditi na novim strujanjima koja su protivna Evanđelju. Teškoće nisu i ne smiju biti izgovor pasivnosti i prepuštanju defetizmu. Pod nabujalim individualizmom i rastućom iracionalnošću življenja lako je uvidjeti nepregledno mnoštvo upropaštenih života. Na svim meridijanima i paralelama susrećemo ljude koji nisu osjetiti biser Božje blizine u svome životu. Nije potrebno ići daleko od svoga doma. U vlastitoj nutrinu, obitelji, kvartu, zavičaju, ondje gdje nas je Providnost postavila rasti, nailazimo na stanja koja su prepuštena mentalitetu ulice, nasilja, droge, besposličarenja, besmisla, privida i površnosti. U tom i takvom stanju kršćani su pozvani dragocjeno blago vjere svjedočiti u svakodnevici, ali na način da svakoga dana sve više postaju propusniji za vrijednosti koje je živio Isus i kojima je do kraja bio vjeran. Dakle, što god smo više otvoreni stvarnosti – koliko god je istina da bismo od nje katkada pobjegli – tim više smo otvoreniji Bogu koji u njoj na nevidljivi način djeluje i potiče ljude na zauzimanje oko života kakvog je Bog iz ljudskih mogućnosti zaživio u Isusu Kristu.

← Samodostatna Crkva

Svjedočimo li “pomoru” teologa? →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.