Vjera traži razumijevanje

“Treba izbjegavati grijeh neukosti. […] Na razne se načine može biti drugima koristan. Svetost bez učenosti koristi samo sebi. Učena pravednost je, međutim, korisna ne samo sebi nego i drugima. Zbog toga treba se bojati onih koji se ne trude učiti, a isto tako i onih zbog čijeg nemara slabi učenje.”

Humbert iz Romansa,
učitelj dominikanskog reda (13. st.)

 

← Napuštena kuća i zapuštena duša

“Lazare, izlazi!” →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.