Bojovni autoritet udobnosti

Tragom jednog kratkog filma u kojem je sve rečeno

Kao razumno biće čovjek ne može izbjeći korištenje svoga razuma, pa ako ga ne koristi svjesno i filozofski, koristit će ga nesvjesno i površno. Ovo vrijedi bez iznimke i za one koji sebe smatraju emancipiranima od filozofije. Oni su samo filozofi diletanti koji iznose svoje vlastite beskorisne i suvišne sustave iz prezira prema intelektualnim dostignućima ljudi koji su im neizmjerno nadmoćni po snazi uma. Što se religije tiče, unatoč njezinoj neovisnosti o filozofiji, trebamo priznati da je treba prikazati i objasniti u skladu s čovjekovom razumnom naravi. Ovdje je, kao i na drugim područjima, zbilja takva da ako se ovo bitno razjašnjenje ne provodi racionalno filozofirajući, postaje se rob predrasuda.
 Józef Maria Bocheński OP (1902.-1995.)

 

← Moj život za tvoju slobodu

Franjino “ne” klerikalizmu →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.